Seuraa meitä:       

Ihmisten joukkue

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on kautta aikojen ollut merkittävä osa seurojen toimintaa. Erityisesti paikallinen ja alueellinen yhteistyö on ollut merkittävää ja sen rooli korostuu jatkossa entistä enemmän myös Keuruulla.

Yhteistyö KeuPa HT:n kanssa on aktiivista ja energistä. Kumppanuuksien myötä yrityksille avautuu näkyvyyttä usealla eri tavalla useissa eri kanavissa. KeuPa HT:n tarina herättää luonnollisesti kiinnostusta ympäri Suomen, joten seuran huomioarvo on tulevallakin kaudella suuri. Mestis Suomen jääkiekon toiseksi korkeimpana sarjatasona takaa sen, että yhteistyöstä tulee näkyvyydenkin osalta vastikkeellista.

Urheilullisten tavoitteiden ohella KeuPa HT:n ulkourheilullisena tavoitteena on uudenlaisen urheiluseurayhteistyön kehittäminen. KeuPa HT haluaa erottua muista seuroista nykyaikaisena ja tehokkaana urheilumarkkinointikanavana. Moderni yhteistyö on vastikkeellista, innovatiivista ja energistä. Luomme yhteistyökokonaisuuksia, joista kumppanimme hyötyvät konkreettisesti.

KeuPa panostaa kehittämistyöhön ja yritysyhteistyöhön pitkällä tähtäimellä. Seura ja sen toimijat ovat sitoutuneet kehittämään KeuPa HT:stä oman aikakautensa edelläkävijän. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että seuran tarjoamat kokonaisvaltaiset yhteistyövaihtoehdot ovat huipputasoa.

Seurassa huomioidaan jatkossa myös yhteiskuntavastuullisuus monella eri tavalla. Pelaajat osallistuvat seuran myynti- ja markkinointitehtäviin, jolloin muodostuu niin sanottu uudenlainen jääkiekkoilijan työnkuva. Se näyttäytyy positiivisena sekä seuran että yksittäisten pelaajien näkökulmasta. Uudenlaisen työnkuvan muodostumisen myötä seuran kiinnostavuus kohoaa ja pelaajien edellytykset toimia urheiluseurojen työntekijöinä myös peliuran jälkeen paranevat. Kehittämistyön myötä seura on jatkossa houkuttelevampi ja kiinnostavampi eri sidosryhmien keskuudessa.

KeuPa HT on aiemmin toiminut lasten ja nuorten liikuntaharrastusten edistämiseksi ja seura tulee jatkamaan samaa arvokasta työtä myös tulevina kausina.

Näkyvyys on perinteisesti ollut keskeisin elementti yritysyhteistyössä. KeuPa HT tuo perinteisten näkyvyyselementtien lisäksi yhteistyöhön uudenlaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi KeuPa HT:n PR-palvelu mahdollistaa pelaajien ja valmennuksen hyödyntämisen erilaisissa tapahtumissa ja mainos- sekä markkinointimateriaaleissa.

Jos kiinnostuit yhteistyömahdollisuudesta ja haluat mukaan kirjoittamaan uuden kappaleen keuruulaiseen kiekkotarinaan, ota rohkeasti yhteyttä KeuPa HT:n organisaatioon.